Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Kandidaten in de kijker

Kandidaten in de kijker
Lokaal @ Vlaams Belang

Beste Brakelaars.

Mag ik mij even voorstellen. In 1934 in Asse geboren als zoon van een arbeidersgezin ben ik, mede door de inzet van mijn ouders, erin geslaagd landbouwkundig ingenieur te worden aan de toenmalige Rijkslandbouwhogeschool, thans Faculteit van Biowetenschappen, te Gent in 1957. Tot mijn pensionering actief eerst in de Plantenbescherming en sinds 1969 in de studie en bescherming van oppervlaktewater. Vissterfte en alternatieve waterzuivering zijn steeds de leidraad van mijn werkzaamheden geweest naast mijn taak als hoogleraar.
Bescherming en herstel van beekbermen en natuurlijke waterzuivering, door 'rietvelden', waren mijn voornaamste speerpunten.

Weduwnaar sedert 2009 heb ik in 2014 de Brakelse Rita Gauquier gehuwd en inwoner geworden van uw landelijke gemeente. Door mijn ontevredenheid met het socialistische stadsbestuur heb ik Gent graag verlaten. Maar in Brakel heb ik vastgesteld dat vele zaken ook niet lopen zoals hoort. Verschillende pogingen tot contact met 'bevoegde diensten' hebben mij de openlijke verwijten van 'lastpost' (in werkelijkheid nog hardere woorden) opgeleverd. Door al die negatieve ervaringen met de bestaande, door de grote partijen gedomineerde vastgeroeste structuren, heb ik mij tot het Vlaams Belang gewend om de problemen aan te kaarten en veranderingen te bekomen. Rita en ik praten veelvuldig over de problematiek in Brakel en zo spreken wij als het ware uit één mond.

Een greep uit de onmiddellijke redenen voor onze toetreding tot het Vlaams Belang. Wij ergeren ons al geruime tijd aan de nonchalance waarmee de openbare diensten de klachten van de bewoners bejegenen. Zo werden er bomen op de Tirse zonder meer afgezaagd voor evenementen die alleen bepaalde mensen ten goede komen De beloofde nieuwe zijn nooit gekomen. Was er geen voldoende ruimte op de Rijdt voor het grote scherm? In de Neerstraat werden onlangs dure exotische bomen geplant (waar gewone weliswaar kleinere en dus véél goedkopere) hadden volstaan.

Groene schermen worden tot op de grond gekapt zodat roet, fijn stof en lawaai ongehinderd in de woonsten bij de Rondweg kunnen dringen. Er werden eveneens dure exoten die gedoemd zijn af te sterven aangeplant alleen omdat ze blauwe bloempjes hebben. Volgens het Gemeentebestuur omdat ze geen water kregen. Het aangeplante groen wordt dus niet verzorgd. Na de werken in het centrum werden de straten volgegooid met grijs gruis dat er maanden nadien nog steeds ligt en nog veel stof verwekt. Bij een stevige bui wordt dit gruis in de riolering gespoeld. Heeft het Gemeentebestuur nagelaten in het lastenboek te vermelden dat de aannemer dit in de gleuven moest vegen? Gevolg: binnenkort bijkomende kosten voor ontstopping na een plaatselijke overstroming. Onnodig maar duur 'onderhoud' van bermen en beken, alleen omdat de 'voorschriften' zo luiden. Beschikbare vrije percelen worden niet beplant ondanks alle aanbevelingen op de Klimaattafel. Een natuurlijke overstromingszone staat op het punt vervangen te worden door een duur wachtbekken. Hoeveel zal deze de belastingbetalers kosten terwijl de baten alleen in de zakken van één persoon belanden met de goedkeuring van de politieke meerderheid ? Voortaan mag het bestuur ook eens andere kleuren aankopen dan blauwe lampjes...Het Gemeentebestuur heeft wél de tijd om een bezoek te brengen aan het windmolenpark in het zonovergoten Curaçao waarin Brakel belangen heeft. Hebt U daarover al wat gelezen in de Infogids ? "
REKEN AF OP 14 OKTOBER en stem op het Vlaams belang!

Rita en Jan De Maeseneer-Gauquier
3e kandidaat & 4e kandidaat