menu
Word Lid
Vlaams Belang vraagt om elk dossier, getroffen bewoners door het RUP-plan, afzonderlijk te behandelen

“Vlaams Belang raadslid Veronique Lenvain vraagt aan de schepen van Ruimtelijke Ordening om elk dossier, van woningen en bewoners getroffen door het Ruimtelijk uitvoeringsplan, afzonderlijk te behandelen.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Vanderstuyf voerde in Brakel een RUP-plan in, waarbij woongebieden worden ingedeeld in 6 categorieën. Een RUP-plan indelen in verschillende categorieën is gebruikelijk. In Brakel vallen door dit RUP-plan nu 51 woningen in categorie 5 en 23 in categorie 6, waardoor deze als zonevreemd worden beschouwd. Door dit plan worden woningen in een bepaalde categorie gestopt en uitgesloten van een andere categorie. De gemeente dient erover te waken dat dergelijke beslissingen grondig worden gemotiveerd. Zoniet geraakt men mogelijks verzeild in een straatje van twee maten en twee gewichten, waarbij het gelijkheidsbeginsel geschonden zou kunnen worden, zegt Lenvain.

“Het gelijkheidsbeginsel houdt in dat er, op voorwaarde dat deze op draagkrachtige en juridisch correcte wijze gemotiveerd wordt, de mogelijkheid bestaat om verschillende behandelingswijzen of rechtsgevolgen te koppelen aan duidelijk te onderscheiden zaken die het voorwerp uitmaken van een categorisering.” Een afzonderlijke behandeling van de dossiers, van woningen in categorie 5 en 6, moet dus mogelijk zijn.

Momenteel zijn veel getroffen bewoners in paniek. Hun legaal aangekochte woning, die aan alle voorwaarden voldeed zoals beschreven in de aankoopakte, zou nu plots veel minder waard zijn. De mensen uit categorie 6 dienden al een bezwaarschrift in en kijken uit naar een positieve evolutie in het verhaal van dit RUP-plan.

Op de RUP-vergadering van vorige week liet het gemeentebestuur weten dat alle bewoners uit alle categorieën, 30 dagen de tijd krijgen om eventueel bezwaar aan te tekenen. Dit werd afgelopen maandag herbevestigd door schepen Vanderstuyf op de gemeenteraad. Voor het Vlaams Belang telt het menselijk aspect en moeten sociale drama’s vermeden worden. Nu dreigen er mensen slachtoffer te worden van een, vermoedelijk, politiek spel, net voor de gemeenteraadsverkiezingen, besluit Veronique Lenvain.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF