Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Het grote fietsrapport!

Het grote fietsrapport!
Lokaal @ Vlaams Belang

In oktober 2019 hield de Fietsersbond samen met de krant Het Nieuwsblad en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde een bevraging over het lokale fietsbeleid in Vlaanderen. Er werd gepeild naar hoe veilig het fietsen is in hun omgeving, hoe comfortabel (zitten er geen putten in de weg?) en hoe aangenaam (zijn er mooie natuur en gebouwen om naar te kijken?). Ik heb echter vastgesteld dat onze gemeente Brakel daar niet aan heeft deelgenomen. Het Vlaams Belang Brakel stelde de vraag waarom onze gemeente niet deelnaam? Het antwoord was zoals ik verwachtte en die betreur ik ten stelligste. Onze gemeente werkt samen met de fietsersbond waarbij ons fietsennetwerk voldoende veilig is. Ik blijf het herhalen voor mijn partij het Vlaams Belang kan je niet genoeg doen voor de zwakke weggebruiker en een veilig fietsennetwerk. Ik vind het bijzonder jammer dat onze gemeente niet deelnam want dan kon je samenwerken aan de pijnpunten.